خیرین سلامت گراش: اعضای هیئت
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
» اعضای هیئت

1- آقای دکتر میرزا خلیل بهمنی

2- آقای حاج علی دیباچی

3- آقای حاج رضا اسدی لاری

4- آقای حاج کریم جعفری

5- آقای حاج یعقوب سعادت

6- آقای حاج خلیل غلامی

7- آقای حاج محمد منفرد

8-آقای محمود رادمرد (بازرس)

9- آقای محمد منفرد (بازرس)

10- آقای حاج رضا یحیی پور (علی البدل)

11-آقای حاج یحیی یحیایی (علی البدل)

حامیان ما
گروه رضوان