خیرین سلامت گراش: تاریخچه
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
» تاریخچه

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه ایزد منان در مورخه ۹۳/۱۱/۱۳ به میمنت دهه ی مبارک فجر در سالن امفی تئاتر دانشکده علوم پزشکی گراش اولین همایش هیات امناء مجمع خیرین تامین سلامت گراش با حضور اعضای هیئت امناء و دبیر کل مجمع خیرین تامین سلامت کشور جناب آقای نیری ، ریاست دانشکده علوم پزشکی ، امام جمعه محترم و معاونین مشارکت های مردمی و هماهنگی امور استان های مجمع خیرین سلامت کشور برگزار شد که اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین تامین سلامت شهرستان گراش و بازرسان انتخاب شدند.

حامیان ما
گروه رضوان